Zdrav življenjski slog

 

OPIS PROJEKTA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

Projekt Zdrav življenjski slok je na OŠ Loče potekal že v šolskem letu 2012-13. Projekt je bil med učenci zelo dobro sprejet, saj je ponujal aktivnosti, ki jih v času rednih šolskih ur ni bilo v programu.

Projekt je Zdrav življenjski slog je namenjen učencem od 1. do 9. razreda. Izvaja se pred in po pouku 2x na teden po eno šolsko uro, ob sobotah in v času šolskih počitnic. Učenci imajo možnost brezplačno obiskovati strokovno vodene dodatne ure športne vzgoje, se spoznati z nekaterimi športi, ki sicer niso vključeni v redni učni načrt in aktivno preživeti del počitnic.

Vsebine programa:

• pestra ponudba športnih aktivnosti,

• predstavitev urbanih športov,

• seznanjanje otrok s temelji zdrave prehrane in zdravega življenjskega sloga,

• predstavitev vsaj treh športnih panog iz domačega okoliša,

• ločen program za odpravo napak v drži, ohranjanje pravilne telesne drže, izboljšanje splošne fizične pripravljenosti.

Cilj projekta Zdrav življenjski slog je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga in s tem nevtralizirati negativne posledice sodobnega načina življenja ter neustreznih prehranjevalnih navad otrok in mladine.

Dostopnost