Izjava o dostopnosti

Dostopnost
Ta izjava se nanaša na Osnovno šolo Loče. V skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) želimo spletno stran približati najširšemu krogu uporabnikom.

Izjava o dostopnosti
Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče http://www.osloce.si/

Zakon o dostopnosti spletišč mobilnih aplikacij (v nadaljevanju: ZDSMA) osnovne šole zavezuje glede vsebine spletišč in mobilnih aplikacij, ki se nanašajo na osnovne informacije o zavodu, informacije o vpisnem postopku in druge upravne informacije, kot so na primer šolski koledar in urniki. Upravne informacije vseh slovenskih osnovnih šol zbrane in objavljene na spletnem mestu resornega ministrstva: https://www.gov.si/teme/o-osnovni-soli/

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti, ki nam jo nalaga zakonodaja, smo na spletišču zagotovili možnost, da uporabniki lahko:
• spremenijo pisavo,
• povečajo velikost besedil,
• spremenijo kontrast barv na spletišču,
• ustavijo premike in uredijo besedilo,
• nastavijo da so vse povezave podčrtane.

Stopnja skladnosti
Spletišče http://www.osloce.si/ je delno skladno z ZDSMA zaradi spodaj navedenih izjav.

Nedostopna vsebina
Primeri nedostopnih vsebin so:
• skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
• slike so lahko tudi zaščitene z geslom

Priprava izjave o dostopnosti
• Ta izjava je bila pripravljena 13.11.2020 na podlagi samoocene.
• Izjava je bila nazadnje pregledana istega dne.

Povratne in kontaktne informacije
Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov:

OSNOVNA ŠOLA LOČE
Šolska ulica 5
3215 Loče

T: 03 757 36 30
E: info@osloce.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek
V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
• 01 478 47 78
• gp.uiv@gov.si

Dostopnost