Program sodelovanja s starši

Vsako leto načrtujemo tri roditeljske sestanke za starše vseh oddelkov. Prvi razred ima prvi roditeljski sestanek prvi šolski dan ob svečanem sprejemu prvošolčkov v šolo.

Redni roditeljski sestanki pa bodo:

●od 19. do 23. septembra 2022 (1.–9. razred OŠ Loče in podružnici) – splošna navodila staršem ob začetku šolskega leta,

● 9. januarja 2023 (1.–9. razred) – izobraževalna tema za starše,

● 11. aprila 2023 (5–9. razred) in 12. aprila 2023 (1.–4. razred OŠ Loče in  podružnici) – analiza dela šole.

Razrednik lahko skliče roditeljski sestanek, kadarkoli je to potrebno, posebej še ob pripravah na šolo v naravi in ob drugih važnih dogodkih v razredu.

Vsi učitelji v OŠ Loče ter na podružnicah POŠ ŽIČE IN POŠ JERNEJ imajo enkrat mesečno govorilne ure, in sicer vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16. do 17. ure.

Ko je objavljen termin govorilnih ur, je zaželeno, da starši najavite svoj prihod in približno uro prihoda, da ni nepotrebnega čakanja. Razredniki sprejemajo starše tedensko na razgovor ob določenih govorilnih urah, ki jih sporočijo svojim učencem. Izven tega časa razredniki sprejemajo starše na razgovor le izjemoma, in sicer tako, da ni moten pouk, saj je načrtovanje dela v šoli zelo pomembno. Neudeležbo na napovedani govorilni uri morajo starši sporočiti razredniku pisno ali ustno.

Ob zelo važnih dogodkih boste starši pisno povabljeni.

Pisne informacije in sporočila o uspehu učencev bodo staršem posredovana sproti skozi celo šolsko leto.

Starše pričakujemo in vabimo k različnim aktivnostim v šoli celo leto, posebej še ob predstavitvi dejavnosti otrok ob različnih priložnostih.

Ocenjevalna obdobja:

● zaključek 1. ocenjevalnega obdobja – 27. januar 2023 (za vse razrede),

● zaključek 2. ocenjevalnega obdobja – 15. junij 2023 (za učence 9. razreda),

● zaključek 2. ocenjevalnega obdobja – 23. junij 2023 (za ostale razrede).

Dostopnost