Program sodelovanja s starši

Vsako leto načrtujemo tri roditeljske sestanke za starše vseh oddelkov. Prvi razred ima prvi roditeljski sestanek prvi šolski dan ob svečanem sprejemu prvošolčkov v šolo.

Redni roditeljski sestanki pa bodo:

●od 18. do 21. septembra 2023 (1.–9. razred OŠ Loče in podružnici) – splošna navodila staršem ob začetku šolskega leta,

● 16. januarja 2024 (1.–9. razred) – izobraževalna tema za starše: Marko Juhant – Kako vzgojiti odgovornega otroka?,

● 22. do 24. aprila 2024 (1.–9. razred) – analiza dela šole.

Razrednik lahko skliče roditeljski sestanek, kadarkoli je to potrebno, posebej še ob pripravah na šolo v naravi in ob drugih važnih dogodkih v razredu.

Vsi učitelji v OŠ Loče ter na podružnicah POŠ ŽIČE IN POŠ JERNEJ imajo enkrat mesečno govorilne ure, in sicer vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16. do 17. ure.

Ko je objavljen termin govorilnih ur, je zaželeno, da starši najavite svoj prihod in približno uro prihoda, da ni nepotrebnega čakanja. Razredniki sprejemajo starše tedensko na razgovor ob določenih govorilnih urah, ki jih sporočijo svojim učencem. Izven tega časa razredniki sprejemajo starše na razgovor le izjemoma, in sicer tako, da ni moten pouk, saj je načrtovanje dela v šoli zelo pomembno. Neudeležbo na napovedani govorilni uri morajo starši sporočiti razredniku pisno ali ustno.

Dostopnost