ODJAVA PREHRANE:   03 / 757 36 31 _____________________________________________________________________________________________________________________
 

Učitelji

Učitelji so dosegljivi v času odmorov na telefonski številki 03 757 36 45. 

IME IN PRIIMEK RAZREDNIK/POUČUJE PREDMET GOVORILNE URE  POGOVORNE URE GOVORILNE URE  POGOVORNE URE
Adrijana Potočnik 1. a, VV LOČE

sreda,

0. ura

po dogovoru
Nataša Samsa Kovačič

druga strokovna oseba v 1. razredu,

JV OŠ Loče

po dogovoru po dogovoru
Mateja Kamplet 3. a,  JVV LOČE, OPB 4 LOČE

sreda,

0. ura

po dogovoru
Nada Vodovnik 2. a, JVV  LOČE

petek,

4. ura

po dogovoru
Anuška Berdnik 3. b, JVV LOČE, OPB 4 LOČE

      torek,

0. ura

       po             dogovoru

Andreja

Pučnik

1. b, JV OŠ Loče, VV Loče

sreda,

0. ura

po dogovoru
Silvija Kuzman

4. a, JVV LOČE,

angleščina 4. a

sreda,

3. ura

po dogovoru

Andreja

Rečnik

4. b, OPB LOČE, VV Loče

petek,

3. ura

po dogovoru
Iva Gorinšek 5. a, JV OŠ Loče, OPB 3 LOČE po dogovoru po dogovoru
Jožica Paj 5. b, JVV LOČE

ponedeljek,

4. ura

po dogovoru
Barbara Petelinek

7. a, matematika 6. a, 7. a, 8. in 9. razred, OPB Loče,

Lefo (hitro računanje)

sreda,

5. ura

po dogovoru
Andrej Gumzej 7. b, ŠPO dečki 9. a in 9. b, ŠPO dečki 8. a in 8. b, ŠPO dečki 7. a in 7. b, ŠPO dečki 6. a, ŠPO 5. a in ŠPO 4. a, obvezni izbirni predmeti IŠP, IŠS, ŠZZ,

torek,

3. ura

po dogovoru
Vesna Hmelak

8. a,

zgodovina od 6. do 9. razreda,

OPB JERNEJ

torek,

4. ura

po dogovoru
Ines Potočnik

8. b,

matematika 6. b, 7. b, 8. in 9. r.,

logika

sreda,

5. ura

po dogovoru
Alenka Ungar Dietinger

9. a,

angleščina 7. a, 7. b, 8. ab, 9. ab,

izbirni predmet španščina

(OŠ Loče 2 skupini, OŠ Pod goro 1 skupina), OPB Loče

petek,

2. ura

po dogovoru
Katja Jošt

9. b,

slovenščina od 6. do 9. razreda,

izbirni predmet retorika

četrtek,

2. ura

po dogovoru
Alenka Tajnikar

angleščina 4. b, 5. a, 5. b, 6. a, 6. b,

8. ab, 9. ab, JV Loče,

pohodniški krožek, eko krožek 3

četrtek,

3. ura

po dogovoru
Vesna Celcer Pečovnik

6. b,

geografija, DKE,

izbirni predmet kmetijsko gospodarstvo, OPB OŠ Loče

torek,

2. ura

po dogovoru
Maja Štefanič

gospodinjstvo, naravoslovje, OPB Jernej, JVV Jernej, vodja šolske prehrane, izbirni predmet sodobna priprava hrane,

sorazrednik 6. b

petek,

4. ura

sreda,

4. ura

Ines Leskovar

šolska knjižnica

 

po dogovoru po dogovoru
Bogdan Meglič fizika, tehnika in tehnologija, izbirna predmeta obdelava gradiv – les in obdelava gradiv – umetne snovi, kolesarski krožek

petek,

2. ura

po dogovoru
Andreja Robič matematika 9. razred, OPB po dogovoru po dogovoru
Tina Lavrinc

sorazrednik 9. b, ŠPO deklice 9. ab, ŠPO deklice 8. ab, ŠPO deklice

7. ab, ŠPO deklice 6. ab, ŠPO dečki

6. b, ŠPO 5. b, ŠPO 4. b,

obvezni izbirni predmeti IŠP, ŠZZ, ŠSP,

neobvezni izbirni predmet ŠPORT (4. r.–6. r.)

petek,

2. ura

po dogovoru
Svetlana Klemenčič

sorazrednik 8. a,

slovenščina 6. a, 7. a, 8. ab, 9. ab,

obvezni izbirni predmet gledališki klub, dodatni in dopolnilni pouk za 7. razred

po dogovoru po dogovoru
Marinka Habjan Škrinjar

angleščina  8. r. in 9. r.,

obvezni izbirni predmet nemščina 8. r., neobvezni izbirni predmet

4. r.–6. r., pomočnica ravnateljice

torek,

1. ura

po dogovoru
 Mateja  Manadalys

specialna pedagoginja

 

po dogovoru po dogovoru
 Nataša Koprivnik

svetovalna delavka,

sorazrednik 9. a

po dogovoru po dogovoru
Vlasta Zorc

sorazrednik 8. b,

likovna umetnost od 6. do 9. r. v OŠ Loče in OŠ Vitanje,

izbirni predmet likovno snovanje za učence od 7. r. do 9. r.,

OPB Jernej, JV Loče, JV Žiče

torek,

4. ura

po dogovoru
Karmen Leskovar

glasbena umetnost, pevski zbor, OPB Loče

 

ponedeljek,

2. ura

ponedeljek, 3. ura
Uroš Hren računalništvo v OŠ Loče in OŠ Ob Dravinji, izbirni predmet ROM,UBE MME, NIP računalništvo po dogovoru po dogovoru
Metka Ambrož Bezenšek

kemija 9. a in 9. b,

ravnateljica

po dogovoru po dogovoru
Darja Fijavž

naravoslovje 6. a,

biologija 8. in 9. r.

ponedeljek,

4. ura

po dogovoru

Urška

Ribič Hribernik

kemija  8. r.,

naravoslovje 7. r.,

POK

po dogovoru po dogovoru
Danica Strmšek

NIP TJA 1. r. Loče,

angleščina 2. r.–4. r. Žiče,

angleščina 2. r.–4. r. Jernej,

angleščina 2. r. in 3. r. Jernej

po dogovoru po dogovoru
Katja Kozjan 1. in 2. razred POŠ Žiče po dogovoru po dogovoru
Mira Javornik

vodja POŠ Žiče,

3. in 4. razred POŠ Žiče

po dogovoru po dogovoru
Dušanka Pokorn OPB Žiče po dogovoru po dogovoru

Nuša

Mlaker

druga strokovna delavka v 1. razredu POŠ Žiče in POŠ Jernej,

JV POŠ Žiče

po dogovoru po dogovoru
Irena Skutnik OPB  Loče po dogovoru po dogovoru
Majda Rečnik 1. in 2. razred POŠ Jernej po dogovoru po dogovoru
Erika Sevšek

3. in 4. razred POŠ Jernej,

vodja POŠ Jernej

po dogovoru po dogovoru
Andreja Čelan zunanja strokovna delavka

četrtek,

3. ura

 

po dogovoru
Mojca Krivec zunanja strokovna delavka po dogovoru po dogovoru
Sara Muha zunanja strokovna delavka po dogovoru po dogovoru
Maruša Poklič zunanja strokovna delavka po dogovoru po dogovoru
Maja Hercog zunanja strokovna delavka po dogovoru po dogovoru