Beseda ravnateljice

Spoštovani učenke in učenci, spoštovani starši, sodelavke in sodelavci!

»Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih generacij.

Vso to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo spoštujte,

jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke.«

(Albert Einstein)

Vstopamo v novo šolsko leto 2022/2023 polni energije, upanja, zanosa, načrtov, optimizma in vedoželjnosti. Vsako leto pomeni nov začetek in hkrati nadaljevanje nečesa, kar smo zasnovali v preteklosti. Želim si, da bi delo potekalo skladno s pričakovanji in željami vseh udeležencev.

Učenke in učenci, verjamem, da boste v življenje in delo šole vnesli nove ideje. Želim vam, da bi z veseljem prihajali v našo šolo in da bi z veliko vnemo sprejemali znanje. Bodite vedoželjni in nasmejani. Pomagajte drug drugemu, bodite med seboj strpni in  prispevajte svoj delež v sožitju sobivanja.

V vseh vas vidim bogastvo dobrega, v vas vidim prihodnost! Zato sem ponosna na vas in vesela, da smem živeti z vami in z vami deliti delo, veselje in srečo!

V življenju je pomemben vsak napredek in vsi – učenci, učitelji, starši in predstavniki lokalne skupnosti – smo gradniki na poti k novim uspehom.

Tudi v tem šolskem letu bo šola nadaljevala z že uveljavljenimi projekti in jih tudi nadgrajevala (FIT4KID, Evropska vas, Zdrava šola, Shema šolskega sadja in mleka, Zlati sonček, Krpan, Varno pred soncem, Samovrednotenje ranljivih skupin otrok, Ekološka šola, E-šolstvo, Policist Leon, Rastem s knjigo, Kulturna šola …).

Vam, spoštovani starši, pa želim, da spremljate napredek svojega otroka, ga vzpodbujate in se z njim veselite slehernega uspeha – pa naj je še tako majhen. Vsi skupaj imamo isti cilj, do katerega pa vodi več poti. Vsi želimo vašim otrokom – našim učencem vse najboljše. Potrudimo se, da bomo s skupnimi močmi in sodelovanjem dajali otrokom pozitiven zgled,  vrednote in spoštovanje.

Vsem želim, da bi v novem šolskem letu doživeli veliko lepega, veliko pozitivne energije, veselja in uspehov v novem šolskem letu.

Vaša ravnateljica Metka Ambrož Bezenšek

Dostopnost