ODJAVA PREHRANE:   03 / 757 36 31 _____________________________________________________________________________________________________________________
 

Beseda ravnateljice

Spoštovani učenke in učenci, spoštovani starši, sodelavke in sodelavci!

Novo šolsko leto je nadaljevanje nečesa, kar smo zasnovali v preteklosti in hkrati tudi priložnost za začetek nove zgodbe. Vanjo vsi vstopamo polni pričakovanj, želja in načrtov.

Letošnje šolsko leto bo popolnoma drugačno, kot smo jih vajeni do sedaj. O tem ni dvoma. Ampak prav tako kot vsako prejšnje šolsko leto tudi to, ki je pred nami, prinaša nove zgodbe, ponuja nove izzive, postavlja nove cilje … In ker smo ljudje prilagodljiva in učeča se bitja, se bomo oz. smo se že prilagodili danim razmeram in bomo šli pogumno naprej po zastavljeni poti.

Zaradi znanih razlogov začenjamo previdno in upoštevamo priporočila pristojnega ministrstva in inštitucij, ampak naša želja je, vrniti se v ustaljene šolske tire, ostati zdravi in ohranjati svoje zdravje, ohranjati čut za pomoč in sodelovanje ter spoštovanje, delovati v dobro skupnega in predvsem ne pozabiti ohraniti matere narave v njeni najosnovnejši obliki.

Ali bomo zmogli ali bomo znali? Seveda!

S strpnostjo, odgovornostjo in previdnostjo bomo vsi skupaj – učenci, učitelji in starši – uspešno izpeljali šolsko leto tako, kot si vsi želimo, saj smo skupaj močnejši in mogočni, saj vemo, da rast pomeni spremembo in sprememba zahteva tveganje iz znanega v neznano.

Šolsko leto se je torej pričelo z mnogimi zastavljenimi cilji, koristnimi napotki za delo in naj bo šolsko leto 2020/21 še ena izmed zgodb, ki se je bomo z veseljem spominjali.

Vaša ravnateljica
Metka Ambrož Bezenšek, prof.

 
 
 
Dostopnost