ODJAVA PREHRANE:   03 / 757 36 31 _____________________________________________________________________________________________________________________
 

Knjižnica

OBVESTILO

Drage učenke, dragi učenci!

Obveščam vas, da lahko v trenutnih razmerah opravite bralno značko na naslednji način:

Na moj elektronski naslov ines.leskovar@osloce.net pošljite strnjeno obnovo prebrane knjige.

NUJNO zapišite nekaj vrstic svojega mnenja o knjigi in ne pozabite odgovoriti na naslednji vprašanji:

– Zakaj sem se odločil/-a prebrati to knjigo?

– Kaj sem se iz prebrane knjige naučil/-a?

Vabim pa vas, da obiščete Knjižni kotiček v spletni učilnici OŠ Loče, kjer boste lahko našli kar nekaj zanimivih idej in navodil glede slovenske bralne značke https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=25011

Želim vam veliko zanimivih potovanj v deželo knjig.

Ines Leskovar

PREDSTAVITEV KNJIŽNICE

Šolska knjižnica je odprta vsak dan po urniku.

Knjižnica je zaprta:

* kadar potekajo v knjižnici pouk ali druge dejavnosti.

* kadar je knjižničarka odsotna zaradi bolezni, izobraževanja, sestankov, nadomeščanja odsotnih učiteljev, spremstva učencev.

Ob takih priložnostih prosimo za razumevanje.

Namenjena je učencem in delavcem Osnovne šole Loče ter podružničnih šol Žiče in Jernej. Velika, nova knjižnica nam poleg knjižničnega gradiva nudi še mnogo drugih načinov izobraževanja. Učencem je na voljo dostop do interneta ter prostorna čitalnica, kjer lahko najdejo miren kotiček za učenje, pisanje nalog ali prebiranje časopisov in knjig.

Predvsem pa se v šolski knjižnici zbiramo tisti, ki radi beremo, ki imamo radi knjige. Knjiga je naša prijateljica, učiteljica, spoštovana sopotnica na poti skozi življenje. S knjigo v roki se lahko odpravimo novim dogodivščinam naproti v neznane dežele; za nekaj časa lahko postanemo vitezi, neustrašni bojevniki, prelepe princese ali mogoče neustrašni vladarji mogočnih kraljestev. Knjige nam krajšajo dolgočasne popoldneve in večere, pomagajo nam preživeti, ko ležimo bolni v postelji … Marsikdo med nami ne bi znal živeti brez knjig – brez tega dragocenega bogastva izkušenj, nasvetov, občutkov in sanj tistih, ki so živeli ali še vedno živijo med nami ter pišejo zato, da bi bil nam, bralcem, svet lepši in preprostejši.

V šolski knjižnici potekajo bralna značka za učence od 6. do 9. razreda ter ure knjižničnih informacijskih znanj.

Ker smo ekološko osveščena šola, v knjižnici zbiramo odpadne kartuše in tonerje, izrabljene baterije ter stare mobilne telefone. Poskrbimo, da so zbrani elementi odpeljani na ustrezna zbirna mesta. Z zbiranjem kartuš in tonerjev skrbimo za naravo in pomagamo tudi vodi, saj tako preprečimo, da bi se ti nevarni odpadki lahko znašli v naravi, njihove škodljive sestavine pa bi se izpirale v našo pitno vodo.

Vsem, ki leto za letom pridno berete, želim, da bi knjiga ostala še vnaprej vaša prijateljica in da bi se zavedali, da drži izrek pisatelja Toneta Partljiča, ki se glasi: »Če ne bomo brali, bomo buteljni ostali«.  Vse tiste, ki pa malo berete, pa vabim, da pridete v šolsko knjižnico, začnete prebirati knjige in vstopite v njihov svet, kjer je vse mogoče.

 Ines Leskovar

KNJIŽNIČNI RED

Člani šolske knjižnice so učenci in delavci Osnovne šole Loče in podružničnih šol Žiče in Jernej. Članarine ni. Prvošolci prejmejo brezplačno člansko izkaznico. Izkaznica ni prenosljiva.

V knjižnici obiskovalci upoštevajo knjižnični red.

Izposoja knjižničnega gradiva je možna v času, ko je šolska knjižnica odprta. Izposojevalni rok je dva tedna za leposlovje, teden dni za strokovno literaturo. Neknjižno gradivo ni namenjeno izposoji na dom, enako velja za določene enciklopedije, leksikone in slovarje.

S knjižničnim gradivom ravnamo skrbno. Če knjigo izgubite, jo morate nadomestiti z novo ali plačati vrednost novega izvoda. V primeru, da knjigo poškodujete, plačate odškodnino, primerno poškodbi.

* V knjižnici ne vpijem; govorim tiho oz. šepetam, da ne motim drugih pri delu.

* V knjižnici ne jem in ne pijem.

* Ne tekam po knjižnici; se ne lovim in skrivam.

* Ne hodim po sedežih.

* Ne uničujem knjig in drugega knjižničnega gradiva.

* Ne preklinjam.

* Se ne norčujem iz mlajših, ampak jim pomagam.

* Berem knjige in revije.

* Delam domačo nalogo.

* Se učim.

 KNJIŽNIČNA INFORMACIJSKA ZNANJA

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobraževalnega dela. Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih učenec razvije v okviru knjižničnih informacijskih znanj v osnovni šoli za vseživljenjsko učenje, omogočajo in spodbujajo aktivno pridobivanje kvalitetnega znanja na različnih področjih, kritično in ustvarjalno razmišljanje, izražanje čustev, misli in zaznav.

Knjižnična informacijska znanja zajemajo vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi knjižnice in z njeno pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov.  Vključuje razumevanje in ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri.

Cilji in vsebine knjižničnih informacijskih znanj zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne šole. Njihovemu izvajanju so namenjene po štiri pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških ur v devetih letih šolanja. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda osnovne šole.

SPLOŠNI CILJI

Učenci se navajajo na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivacijo za branje in estetsko uživanje.

Učenci z uporabo knjižničnega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme ter se učijo učinkovitih strategij njihovega reševanja.

Učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske, raziskovalne.

BRALNA ZNAČKA

Bralno značko sta osnovala pisatelj Leopold Suhodolčan in profesor Stanko Kotnik. Prve, Prežihove značke so bile podeljene že maja 1961 v Kotljah na Koroškem.

Bralna značka je slovensko gibanje, ki torej že več kot petdeset let spodbuja branje mladih. Gibanje od vsega začetka vodijo mentorji po šolah (od devetdesetih let dalje tudi po vrtcih in knjižnicah) – njihovo delo z mladimi je temelj bralne značke.

Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice. Bralna značka (na splošno ali določena spominska bralna značka z imenom po pisatelju) se dogaja na 99 % osnovnih šol v Sloveniji, v tovrstno branje se vključuje kar 55 % osnovnošolcev. V vseh programih Bralne značke sodeluje okrog 140.000 otrok, ki berejo slovenske knjige (v Sloveniji in med Slovenci, ki živijo izven nje). Vodi jih okrog 5.000 mentorjev (učiteljev, vzgojiteljev in knjižničarjev).

Motivacijsko gradivo

 Ob zaključku tekmovanja učenci prejmejo priznanja. Gradivo za vsako triletje je likovno zaokrožena celota, ki jo sestavljajo mapa in po tri priznanja. Celostno podobo za prvo triletje je oblikovala Lila Prap, drugo Damijan Stepančič in tretje Adriano Janežič, ki je tudi avtor priznanja za zlate bralce.

Bralna značka s pomočjo sponzorjev in donatorjev pripravlja tudi založniški projekt Zlata bralkaZlati bralec.V okviru tega projekta dobijo knjižna darila učenci/učenke – zlati bralci, ki so ves čas osnovne šole sodelovali pri bralni znački.

Povzeto po spletni strani Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS.

 

6. RAZRED (pet knjig)

Učenci med navedenimi knjigami izberite tri knjige (in sicer dve pripovedni deli in eno pesniško zbirko). Preberite tudi eno delo slovenskih pisateljev: Ivana Sivca, Janje Vidmar ALI Nejke Omahen Šikonja. Peto knjigo si izberite sami.

Učenci lahko berete tudi knjige po lastni izbiri, vendar se morate pred branjem pogovoriti s knjižničarko, če je izbrana knjiga primerna.

Pripovedna dela Pesništvo

T.   Partljič: Dupleška mornarica

B.   Dolinar: Dvojne počitnice

F.   Bevk: Grivarjevi otroci/Pastirci/Pestrna

V.   Mal: Sreča na vrvici

A.   Lindgren: Erazem in potepuh

N.   Omahen: Prigode Poprove Pipi

A.   Ingolič: Tajno društvo PGC

F.   S. Finžgar: Gospod Hudournik

S.   Pregl: Geniji v kratkih hlačah/Geniji v dolgih   hlačah/Priročnik za klatenje

P.   Zidar: Kukavičji Mihec

B.   Novak: Zelena pošast/Zaljubljeni vampir

D.   Zupan: Trnovska mafija

E.   Kastner: Pikica in Tonček/Leteča učilnica/Emil in   detektivi

L.   Suhodolčan: Skriti dnevnik/Stopinje po zraku

J.   Vidmar: Junaki petega razreda

E.   Knight: Lassie se vrača

B.   Novak: Pozor, hud pes ali druge iz zbirke Zvesti   prijatelji

J.   Swift: Guliver med pritlikavci

I.   Sivec: Enajsta ovira

N. Grafenauer: Nebotičniki, sedite

E. Fritz: Vrane

T. Pavček: Prave ali neprave pesmi/Deček gre za soncem

Knjige najdeš v šolski knjižnici ali v Splošni knjižnici Slovenske Konjice oz. v njeni podružnici v Ločah.

7. RAZRED (pet knjig)

Učenci med navedenimi knjigami izberite tri knjige (in sicer dve pripovedni deli in eno pesniško zbirko). Preberite tudi eno delo slovenskih pisateljev: Ivana Sivca, Janje Vidmar ALI Nejke Omahen Šikonja. Peto knjigo si izberite sami.

Učenci lahko berete tudi knjige po lastni izbiri, vendar se morate pred branjem pogovoriti s knjižničarko, če je izbrana knjiga primerna.

Pripovedna dela Pesništvo

T. Partljič: Dupleška mornarica

T. Golob: Zlati zob

V. Möderndorfer: Kot v filmu ali Kit na plaži

M. Mazzini: Zvezde vabijo

D. Šinigoj: Iskanje Eve

V. Mal: Na ranču veranda

E. Kastner: Leteča učilnica, Dvojčici

M. Dolenc: Strupena Brigita

F. Lainšček: Ajša Najša

S. Pregl: Odprava zelenega zmaja/Spričevalo

N. Omahen: Dež, Temno sonce

I. Sivec: Formula smrti/Pozabljeni zaklad/Pustolovščina ob Soči

S. Flegel: Šola, balet & prvi poljub

J. Wilson: Poredne punce, Problemi na netu

M. Moškrič: Stvar

K. Bruckner: Sadako hoče živeti

D. Muck: Blazno resno o šoli

A. Ingolič: Tajno društvo PGC

J. Vidmar: Kebarie

F. Milčinski: Ptički   brez gnezda

E. Ballinger: Obračun  na ledeniku

J. O. Curwood: Kazan,  volčji pes

I. Kotter: O super  starših lahko samo sanjaš

T.   Pavček: Majnice, fulaste pesmi

N. Grafenauer: Sonce nad vodometi

E. Fritz: Vrane

Knjige najdeš v šolski knjižnici ali v Splošni knjižnici Slovenske Konjice oz. v njeni podružnici v Ločah.

8. RAZRED (šest knjig)

Učenci med navedenimi knjigami izberite štiri knjige (in sicer tri pripovedna dela in eno pesniško zbirko). Preberite tudi eno delo slovenskih pisateljev: Ivana Sivca, Janje Vidmar ALI Nejke Omahen Šikonja. Šesto knjigo si izberite sami.

Učenci lahko berete tudi knjige po lastni izbiri, vendar se morate pred branjem pogovoriti s knjižničarko, če je izbrana knjiga primerna.

Pripovedna dela Pesništvo

T.   Partljič: Slišal sem, kako trava raste

A.   Davies: Poletno sanjarjenje

A.   Dumas: Črni tulipan/Dama s kamelijami

A.   Frank: Dnevnik Ane Frank

B.   Jurca: Ko zorijo jagode

M.   Gripe: Agnes Cecilija

R.   Murnik: Lepi janičar

N.   Omahen: Življenje kot v filmu/Silvija

E.   A. Poe: Po izbiri

J.   Verne: Petnajstletni kapitan

D.   Zupan: Leteči mački

I.   Tavčar: Cvetje v jeseni

I.   Zorman: V sedemnajstem

J.   Vidmar: Princeska z napako

I.   Sivec: Finta v levo/Zadnji mega žur

V.   Mal: Baronov mlajši brat/Nedelje nekega poletja

K.   Bruckner: Sadako hoče živeti

B.   Novak: Bela past

J.   Vidmar: Debeluška

S. Townsend: Skriti dnevnik in rastoče težave Jadrana   Krta

V.   Möderndorfer: Kot v filmu ali Kit na plaži

J.   Menart: Pesnik se predstavi

I.   Minatti: Nekoga moraš imeti rad

S. Silverstein: Manjkajoči košček

T. Pavček: Majhnice in majnice

Knjige najdeš v šolski knjižnici ali v Splošni knjižnici Slovenske Konjice oz. v njeni podružnici v Ločah.

9. RAZRED (šest knjig)

Učenci med navedenimi knjigami izberite štiri knjige (in sicer tri pripovedna dela in eno pesniško zbirko). Preberite tudi eno delo slovenskih pisateljev: Ivana Sivca, Janje Vidmar ALI Nejke Omahen Šikonja. Šesto knjigo si izberite sami.

 Učenci lahko berete tudi knjige po lastni izbiri, vendar se morate pred branjem pogovoriti s knjižničarko, če je izbrana knjiga primerna.

Pripovedna dela Pesništvo

T.   Partljič: Slišal sem, kako trava raste

I. Sivec: Finta v levo/Zadnji mega žur/Pege na soncu

A.   Ingolič: Gimnazijka

A.   Kermauner: Berenikini kodri

S.   Pregl: Srebro iz modre špilje

J.   Frey: Poljub moje sestre

S.   White: Moj divji fant

A.   Stratton: Lesliejin dnevnik

N.   Omahen: Spremembe, spremembe/Veliko srce

M.   Novak: Cimre

B.   Novak: Ninina pesnika dva

D.   Almond: Ime mi je Mina

N.   Matanović: Razred

B.   Doherty: Abela

J.   Boyne: Deček v črtasti pižami

D.   Muck: Kremplin/Hči lune

J.   Vidmar: Zoo/Pink/Debeluška

F.   Lainšček: Namesto koga roža cveti

C.   Kilbourne: Dragi Zaza

Tadej Golob: Zlati zob

M. Moškrič: Ledene magnolije

D. Muck: Sama doma

A. Saint-Exupery: Mali princ

I. Zorman: Moj Daniel

R. Powell: Se je poljubljati s punco, ki kadi, kot   da bi lizal pepelnik?

D. Hill: Se vid’va, Simon

A. Hoffman: Urok

N.   Grafenauer: Skrivnosti

B. A. Novak:   Oblike sveta

S.   Gregorčič: Poezije

T. Pavček: Majhnice in majnice

Knjige najdeš v šolski knjižnici ali v Splošni knjižnici Slovenske Konjice oz. v njeni podružnici v Ločah.

EKOBRALNA ZNAČKA

Ekobralna značka

Kaj je ekobralna značka?

Ekobralna značka je priznanje, ki ga učenec osvoji, če prebere predpisano literaturo z ekološko tematiko in doseže predpisano število točk na tekmovanju za ekobralno značko, kjer bomo pisno preverili vsebino prebranih knjig.

Kdaj in kako bo potekalo tekmovanje?

Tekmovanje bo potekalo v začetku maja. Tekmovanje za vse razrede je samo v pisni obliki. Učencem 1. razreda bo pri reševanju tekmovalnih pol pomagala učiteljica, da bodo lažje prebrali vprašanja.

Katere knjige morajo učenci prebrati?

Tekmovanje bo potekalo po triadah, zato so tako razporejeni tudi seznami knjig, ki jih morajo učenci prebrati. Na spodnjih seznamih imate obvezno literaturo – učenci morajo prebrati vse navedene knjige. Priporočena literatura pa pomeni, da bi bilo dobro prebrati čim več izmed navedenih knjig. Po presoji staršev lahko učenci preberejo tudi katero drugo literaturo z ekološko vsebino, ki si jo sposodijo v drugih knjižnicah. Učencem 1. razreda pri branju seveda lahko pomagajo starši.

Kako se prijaviti?

Prijavnice so učenci dobili v matičnih razredih. Dodatne prijavnice so na voljo pri mentoricah. Prijave zbiramo do 1. februarja 2018.

1. TRIADA (učenci  2. in 3. razreda)

OBVEZNA LITERATURA

– Leteča hišica

– Ježek Snežek (vse izdaje)

PRIPOROČENA LITERATURA

– Najlepše tačke

2. TRIADA (učenci 4., 5. in 6. razreda)

OBVEZNA LITERATURA

– Čas brez vode

– Tri muhe in umazan ribnik

– Potovanje male plastične vrečke

– Plastenka praznuje veliko noč

– Listko in njegova življenja

– Eko zmajček

PRIPOROČENA LITERATURA

– O steklenici in izgubljenem zakladu

– Skrivnosti za vsa ušesa o okolju

– Ti si moje srce

– Čudežno drevo

– Povodni mož in makov škrat

– Mali morski ježek

– Ta čudovita Zemlja

– Zemlja se je prehladila

– Otroci Zemlje na pozabljajo

– O deklici in izgubljenem zakladu

– Mali indijanček/indijančica

3. TRIADA (učenci 7., 8. in 9. razreda)

OBVEZNA LITERATURA

– Majhni koraki

– Cvetkova gmajnica

– Zlatorog

– Pi/Naš ledenik se tali

– Kazan/Divji konj/Legenda o jezdecu kitov

PRIPOROČENA LITERATURA

– Kapljica na poti okoli Sveta

– Ples v zabojniku

– Vodni duh

– Zgodba o knjigi

– Varuh obale/Morsko dno pripoveduje/Poletna knjiga

– Modri mesec

– Potoni ali splavaj

Mlade bralce vabimo, da se udeležijo zanimivega tekmovanja in se preizkusijo v poznavanju ekoloških tem. Tudi z branjem knjig z ekološko vsebino lahko pomagamo našemu okolju.

Mentorici: Alenka Tajnikar, Barbara Jevšnik

UČBENIŠKI SKLAD

Učenci si lahko učbenike izposojajo v šoli. Izposodijo si lahko učbenike v kompletu za posamezni razred. Izposojevalnino sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, v zadnjih letih je bilo financiranje 100-odstotno. Delovne zvezke, v katere učenci pišejo rešitve nalog, kupijo starši.

Učenci so dolžni vse izposojene učbenike oviti (vendar ne s samolepilno folijo, saj učbenike poškodujemo, ko jo odstranjujemo). Z učbeniki morajo učenci odgovorno ravnati ter jih ob koncu šolskega leta vrniti. Če učbenike poškodujejo, uničijo ali jih ob koncu šolskega leta ne vrnejo, morajo zanje plačati odškodnino v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

Skrbnika učbeniškega sklada sta ga. Ines Leskovar in g. Bogdan Meglič.

GALERIJA

 
 
 
Dostopnost