Tajništvo: 03 / 757 - 36 - 31 _________________________________________________________________________________________________________________________________
 

NPZ

Z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ) vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo. Dosežek posameznega učenca pri NPZ-ju njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremljajo šolsko delo (npr. katere vsebine učnega načrta obvlada slabše, katera so njegova močna področja glede na vsebino vsakoletnega preizkusa in v primerjavi z vrstniki v državi).

NPZ opravljajo učenci 6. in 9. razreda. Učenci 6. razreda opravljajo preizkus iz slovenščine, matematike in angleščine, učenci 9. razreda pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako šolsko leto določi minister za izobraževanje, znanost in šport.

V šolskem letu 2021/2022 je tretji predmet na Osnovni šoli Loče GEOGRAFIJA.

NPZ bo v šolskem letu 2021/2022 potekalo po razporedu:

DATUMPREDMETRAZRED
Sreda, 4. 5. 2022Slovenščina6., 9.
Petek, 6. 5. 2022Matematika6., 9.
Torek, 10. 5. 2022Angleščina

Tretji predmet (geografija)
6.

9.

Vse informacije glede nacionalnega preverjanja znanja so objavljene na spletni strani Republiškega izpitnega centra (RIC):

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Informacije za učence in starše

Vpogledi v NPZ-JE v ŠOLSKEM LETU 2021/22

DATUMRAZRED
31. 5. – 2. 6. 2022 – 9. rRIC omogoči učencem, šolam in staršem dostop do ovrednotenih preizkusov ( v obliki pdf) in izpisi dosežkov učencev preko spletnega portala http://npz.ric.si. ravnatelj omogoči učencem in staršem vpogled v ovrednotene preizkuse in dosežke NPZ na šoli.   Ravnatelj vnese v spletni program poizvedbe na NPZ na e-ricu  šifre preizkusov, pri katerih učenci (9. r) uveljavljajo pravico in razloge za poizvedbe.
7. 6. – 9. 6. 2022 – 6. rRic omogoči učencem, šolam in staršem dostop do o vrednotenih preizkusov ( v obliki pdf) in izpisi dosežkov učencev preko spletnega portala http://npz.ric.si. ravnatelj omogoči učencem in staršem vpogled v ovrednotene preizkuse in dosežke NPZ na šoli. Ravnatelj vnese v spletni program poizvedbe na NPZ na e-ricu  šifre preizkusov, pri katerih učenci (6. r) uveljavljajo pravico in razloge za poizvedbe.
10. 6. 2022 – 9. rRic posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev.
15. 6. 2022 – 9. rRazdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ.
16. 6. 2022 – 6. rRic posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev.
24. 6. 2022 – 6. rRazdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ.
 
 
 
Dostopnost