ODJAVA PREHRANE:   03 / 757 36 31 _____________________________________________________________________________________________________________________
 

SPIRIT

 

Projekt Mladim se dogaja je namenjen dejavnostim s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2019/20.

Izvajalec je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – skrajšano SPIRIT SLOVENIJA, javna agencija in Slovenski podjetniški sklad – krajše SPS.

S projektom želijo na osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji podpreti izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Želijo spodbujati razvoj osebnostnih lastnosti ki so pomembne za podjetnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavesti,…, oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom, zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe ter drugo.

V okviru dejavnosti projekta se izvede vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov in učencev ali reševanje izzivov podjetij in organizacij s strani dijakov in učencev, razvoj najperspektivnejših idej in sodelovanje na tekmovanjih, finančna podpora pri razvoju najperspektivnejših idej na obeh nivojih.