ODJAVA PREHRANE:   03 / 757 36 31 _____________________________________________________________________________________________________________________
 

SPIRIT

 

Projekt Mladim se dogaja je namenjen dejavnostim s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2019/20.

Izvajalec je Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije – skrajšano SPIRIT SLOVENIJA, javna agencija in Slovenski podjetniški sklad – krajše SPS.

S projektom želijo na osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji podpreti izvajanje dejavnosti na področju spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. Želijo spodbujati razvoj osebnostnih lastnosti ki so pomembne za podjetnost, ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, samozavesti,…, oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom, zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe ter drugo.

V okviru dejavnosti projekta se izvede vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov in učencev ali reševanje izzivov podjetij in organizacij s strani dijakov in učencev, razvoj najperspektivnejših idej in sodelovanje na tekmovanjih, finančna podpora pri razvoju najperspektivnejših idej na obeh nivojih.

Vsaka ekipa je izdelala poslovni model canvas, ki izhaja iz potreb končnega uporabnika.

Ekipa sluhkogluhko je pripravila poslovni model canvas za priročnik za gluhe osebe, kako se vključiti v družbo.

Ekipa Life puzzle je pripravila poslovni model premičnega poligona za simulacijo, kako se počutijo slepe osebe, ta poligon bi tržili ob rojstnodnevnih zabavah.

Ekipa Pingvin je pripravila poslovni model canvas za poligon gibalno oviranih in kako bi ga tržili ob trgovskih centrih.

Ekipa Talamafi je izdelala poslovni model za osebe, ki se zjutraj težko zbudijo – svetilka budilka.

Ekipa Zenica in polžek je pripravila poslovni model za tiskanje računov v brajevi pisavi.

Učitelji, starši in svet staršev je izbral zmagovalni poslovni model ekipe Talamafi – svetilko budilko. Po njihovem mnenju pa je najboljši pitch pripravila ekipa Zenica in polžek.

Podjetje Legama pa je z računalniško – virtualno simulacijo podprlo delo ekipe Life puzzle.