Tajništvo: 03 / 757 - 36 - 31 _________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Videonadzor

OBVESTILO O VIDEONADZORU

Obveščamo vas, da se na območju Osnovna šole Loče izvaja videonadzor.

Videonadzor izvaja Osnovna šola Loče, ki ga zastopa ravnateljica. Zavod je tudi upravljavec osebnih podatkov.

Videonadzor se izvaja z namenom zavarovanja ljudi in premoženja na območju Osnovna šole Loče.

Informacije o izvajanju videonadzora lahko pridobite na tel. št. 03 757 36 31 ali po elektronski pošti info@osloce.si.

Posnetki videonadzornega sistema se shranjujejo do zapolnitve kapacitet shranjevalnega medija.

Podatki v zvezi s pooblaščeno osebo so objavljeni na spletni strani zavoda na naslovu https://www.osloce.si/gdpr.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (člen 6(1) točka (f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).

Obrazložitev zakonitih interesov:Upravljavcu osebnih podatkov je v interesu, da se učenci, zaposleni in obiskovalci zavoda počutijo varne, saj je videonadzor uveden zaradi varovanja ljudi in premoženja. Z uvedbo videonadzora se preprečuje vandalizem, kraje, z namenom varovanja ljudi in premoženja pa se nadzoruje tudi vstop in izstop oseb iz zavoda.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:z osebnimi podatki, ki se obdelujejo na podlagi videonadzora se srečuje ravnatelj in/ali od njega pooblaščena oseba, izvajalec videonadornega sistema, po potrebi organi pregona in druge institucije, ki za dostop do osebnih podatkov izkažejo ustrezno pravno podlago.

Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave: zavod osebne podatke obdeluje izključno za potrebe izvajanja videonadzora, z namenom varovanja ljudi in premoženja.

Videonadzor omogoča tudi spremljanje slike v živo, pri čemer možnost zvočne intervencije ni mogoča.

Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: osebni podatki se ne prenašajo v tretjo državo.

Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: posameznik lahko uveljavlja pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov preko elektronskega naslova: info@osloce.si

Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev/izjavo lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, in sicer na elektronski naslov info@osloce.si. V konkretnem primeru je pravna podlaga za izvajanje videonadzora člen 6(1) točka (f) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov in ne privolitev.

Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 
 
 
Dostopnost