Posodobljene informacije glede koronavirusa (9.3.2020, 7:36)

Spoštovani starši!

 

Glede na potrjene primere okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji vam želimo posredovati informacije o trenutno veljavnih preventivnih ukrepih, ki smo jih sprejeli v preteklem tednu v šoli in ki so ključnega pomena za preprečevanje širjenja virusa.

 

Med počitnicami smo za vse učence in zaposlene pripravili gradivo o preventivnih ukrepih, ki smo ga namestili v avle šole in v vse učilnice.

Poskrbeli smo, da smo učence na prvi šolski dan po počitnicah dosledno seznanili z omenjenimi preventivnimi ukrepi (higiena kašlja, pravilno umivanje rok, uporaba razkužil) in v okviru preventivnega načrta okrepili ukrepe na področju čiščenja šolskih prostorov.

 

Po šoli smo namestili razkuževalnike za roke in učence podučili o smiselni in varni rabi razkužila. Poskrbeli smo, da učitelji tekom dneva učence dosledno opozarjajo na pravilno umivanje rok, na uporabo brisačk, prtičkov in seveda papirnatih robcev ter tako bdijo nad higieno učencev. Prav tako učitelji skrbno spremljajo učence in v primeru, da pri njih zaznajo slabo počutje ali znake prehladnega obolenja, o tem nemudoma obvestijo starše, ki učence odpeljejo domov.  Učenci v takem stanju so namreč še bolj dovzetni za kakršnekoli okužbe.

 

V šoli smo sprejeli ukrepe, ki jih narekujejo smernice s strani NIJZ in s strani MIZŠ:

  • sprejeli smo načrt za zagotavljanje kontinuiranega dela v času možnosti širjenja okužbe;
  • imenovali smo delovno-koordinacijsko skupino šole, ki usklajuje izvajanje načrta za koordinacijo aktivnosti v času pojavljanja in širjenja virusa;
  • na šoli smo določili prostor – izolirnico, ki je namenjena morebitni potrebi po karanteni.

Ves čas spremljamo smernice, ki nam jih narekuje NIJZ in sledimo okrožnicam s strani MIZŠ.

 

Prav tako smo se v petek, po razširjenem posvetu, ki ga je organiziral Zdravstveni dom Slov. Konjice, odločili, da zaradi povečanega tveganja prireditve in druga organizirana srečanja prestavimo na kasnejši čas.

 

  1. marca 2020 je minister za zdravje podpisal Odredbo o prepovedi zbiranja na prireditvah v javnih prostorih. Z odredbo se prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 500 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID 19).

 

MIZŠ je v petkovi okrožnici šolam posredovalo tudi sledeče smernice:

 

»Glede na usmeritve NIJZ za osebe, ki prihajajo z območij, kjer se pojavlja novi koronavirus, in so zdravi, niso potrebni posebni ukrepi. Te osebe so lahko normalno vključene in ne potrebujejo domače karantene.«

 

Prav je, da skupaj z vami, spoštovani starši, poskrbimo, da bomo vzgojno-izobraževalne dejavnosti izvajali v umirjenem okolju, brez prekomerne panike in z doslednim delovanjem v skladu z navodili NIJZ.

 

O vseh novih ukrepih in dogajanju v povezavi s koronavirusom vas bomo sproti obveščali.

 

Želimo pa, da poskrbite, da v primeru, da vaši otroci kažejo znake prehlada ali slabega počutja, otroke zadržite v domači oskrbi.

 

 

V pomoč vam bodo morda tudi naslednje povezave:

https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/

https://www.gov.si/podrocja/zdravje/preventiva-in-skrb-za-zdravje/obvladovanje-nalezljivih-bolezni/koronavirus/preprecevanje-okuzbe/

https://www.nijz.si/sl/pojav-novega-koronavirusa-2019-ncov

https://www.nijz.si/sl/miti-in-resnice-o-koronavirusu-covid-19

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-pogosta-vprasanja-in-odgovori

http://osskse.splet.arnes.si/files/2020/03/9644_Korona-virus-posodobljene-usmeritve.pdf

 

 

Metka Ambrož Bezenšek

ravnateljica

 

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost