Zdrava šola

Že vrsto let se naša šola pridružuje projektu Zdrava šola, saj v mreži zdravih šol po vsej Sloveniji sodeluje pri preventivnemu in proaktivnemu širjenju zavesti, da je zdrav mladostnik zadovoljen mladostnik, ki se lahko razvije v celovito osebnost. Poleg ozaveščanja o zdravi prehrani in skrbi za telesno zdravje se poglobljeno ukvarjamo tudi z duševnim zdravjem. V metode dela smo pri večini predmetov vključili socialne igre razne delavnice, z zdravjem obarvane dneve dejavnosti. Na tak način se trudimo, da bi postali bolj čuječi do okolja in ljudi okoli nas. Prepričali smo se, da že precej stara fraza – zdrav duh v zdravem telesu – še kako drži.

Koordinatorica projekta

Vesna Celcer

 

Dostopnost