Projekt: i-šola

»RAZVOJ DIGITALNIH KOMPETENC V PODPORO UČENJU IN ŽIVLJENJU«

Naročnik: MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE

Financira Evropska unija iz NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Vodja konzorcija:  OSNOVNA ŠOLA HAJDINA

Razvojni partnerji: OŠ HAJDINA, OŠ PODLEHNIK, OŠ JURŠINCI, GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA

Koordinacijski partner: ZRS BISTRA PTUJ

Evalvacijska partnerja: Fakulteta za naravoslovje in matematiko Mb, Filozofska fakulteta Mb

Zunanji partnerji: A1 Slovenija, Intera, Inovatio

Sodelujoči VIZ: OŠ Hajdina, OŠ Podlehnik, OŠ Juršinci, Gimnazija Murska Sobota, OŠ Breg Ptuj, OŠ Cirkovce, OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, OŠ Markovci, OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, OŠ Olge Meglič Ptuj, OŠ Mladika Ptuj, OŠ Ljudski vrt Ptuj, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici, OŠ Griže, OŠ Pohorskega odreda Sl. Bistrica, OŠ Loče, OŠ Ob Dravinji, OŠ Kidričevo, OŠ Videm, OŠ Žetale, OŠ Cirkulane-Zavrč.

Člani razvojnega tima v OŠ LOČE: Metka A. Bezenšek, Uroš Hren, Zvonko Kramaršek, Barabara Vezjak, Maja Štefanič

Projekt I-ŠOLA je triletni projekt in ima dve prednostni nalogi. Prva naloga projekta je širiti digitalne kompetence v celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu Osnovne šole Loče in druga je priprava Digitalne strategije za prihodnost.

Ostali cilji projekta so:

  • Preizkušanje in implementacija didaktičnih pristopov in pedagoških strategij celovitega razvoja digitalnih kompetenc
  • Usposabljanja in izobraževanja ter vzpostavitev podpornega  spletnega okolja za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ
  • Izdelava učnih scenarijev, priprava interaktivnih učnih načrtov ter objava ostalih digitalnih gradiv ter primerov dobre rabe
  • Vzpostavitev učečih se skupnosti, prenos znanj in širjenje digitalne kompetentnosti.

Trajanje projekta: 11. november 2023 – 30. junij 2026

Spletna stran: www.i-sola.si

NALOGE, KI SO BILE OPRAVLJENE:

December 2023: Predstavitev projekta in planiranje.

Januar 2024: SWOT analiza in obravnava stanja digitalne pismenosti na šoli. Izdelava načrta digitalne pismenosti.

Februar 2024: Izdelava in obravnava učnih načrtov v povezavi z digitalnimi kompetencami.

Marec 2024: Posodobitev učnih priprav digitalnih kompetenc.

April 2024: Izvedba praktičnega poučevanja digitalnih kompetenc v razredu (slike). Nakup 3D tiskalnika v okviru projekta.

Maj 2024: Nakup računalnikov v okviru projekta. Naročnina na Računalniške novice v okviru projekta i-šola.

Dostopnost