ODJAVA PREHRANE:   03 / 757 36 31 _____________________________________________________________________________________________________________________
 

Kontakti

OSNOVNA ŠOLA LOČE
Šolska ulica 5
3215 Loče
D: SI49210220
R: 01314-6030680919
M: 50894330
T: 03 757 36 30
E: info@osloce.si

——————————————–

TAJNIŠTVO / POSLOVNA SEKRETARKA
Valerija Bračič
T: 03 757 36 31
E: tajnistvo@osloce.net 

——————————————–

RAVNATELJICA
Metka A. Bezenšek
T: 03 757 36 30
E: metka.ambroz-bezensek@osloce.net

——————————————–

POMOČNICA RAVNATELJICE

T: 03 757 36 38
E:  svetovalna.sluzba@osloce.net

——————————————–
PODRUŽNICA JERNEJ
Sv. Jernej 40
3215 Loče
Erika Sevšek, vodja šole
T: 03 576 40 37
E: erika.sevsek@osloce.net
——————————————–
PODRUŽNICA ŽIČE
Žiče 14
3215 Loče
Mira Javornik, vodja šole
T: 03 576 40 36
E: mira.javornik@osloce.ne
——————————————–

RAČUNOVODSTVO
Katarina Šuc
T: 03 757 36 50
E: katarina.suc@osloce.net

——————————————–

ZBORNICA
(Učitelji so dosegljivi v času odmora!)
T: 03 757 36 45

——————————————–

SVETOVALNA DELAVKA
Nataša Koprivnik (odsotna)
T: 03 757 36 38
E: natasa.koprivnik@osloce.net

Katarina Tiršek (nadomeščanje)
T: 03 757 36 38
E: svetovalna.sluzba@osloce.net

——————————————–

KNJIŽNICA
Ines Leskovar
T: 03 757 36 41
E: ines.leskovar@osloce.net

——————————————–

RAČUNALNIŠTVO
Uroš Hren
T: 03 757 36 33
E: uros.hren@osloce.net

——————————————–

KUHINJA
T: 03 757 36 39

——————————————–

HIŠNIK
T: 03 757 36 31

——————————————–

ZOBNA AMBULATNA
T: 03 752 35 55
E:  zobna.loce@zd-slovenskekonjice.si

 
 
 
Dostopnost