Evropska vas

Projekt Evropska vas je nacionalni projekt, ki pripomore k širšemu spoznavanju in poglabljanju izbrane evropske države članice Evropske Unije. Državo spoznavamo na več načinov in z več vidikov skozi celotno šolsko leto. Ob začetku šolskega leta projekt in izbrano državo predstavimo in oblikujemo letni načrt dela.

V projekt vključimo vse učence šole in njihove učitelje skupaj s podružnicami z namenom, da cilj doseže čim večje število ljudi.

Naša šola je v projekt vključena že štirinajsto leto, kar pomeni, da smo doslej spoznali in predstavljali že 14 različnih držav članic Evropske Unije.

 

Kronološko so si sledile v naslednjem vrstnem redu:

2005/2006: Velika Britanija

2006/2007: Slovaška

2007/2008: Nizozemska

2008/2009: Ciper

2009/2010: Danska

2010/2011: Madžarska

2011/2012: Irska

2012/2013: Nemčija

2013/2014: Španija

2014/2015: Italija

2015/2016: Francija

2016/2017: Avstrija

2017/2018: Hrvaška

2018/2019: Grčija

 

Letošnje šolsko leto 2019/2020 pa odkrivamo evropsko državo, ki pa ni članica Evropske unije – Švico. V sklopu tega bomo, kot vsako leto, organizirali tehniški dan, kjer sodelujejo vsi razredi šole s podružnicama. Na ta dan nastane ogromno število lepih izdelkov in drugih stvaritev, ki jih oblikujejo in ustvarijo učenci ter učitelji naše šole.

Letos nas čakajo nove dogodivščine, spoznanja in srečanja. Tokrat smo se odločili, da naše delo tehniškega dne pokažemo tudi staršem. V okviru tehniškega dne bo organiziran DAN ODPRTIH VRAT, kjer bomo staršem predstavili, kaj vse smo v okviru tehniškega dne počeli.

Na dan Evrope se s stojnico in kulturno točko predstavimo na regijski ravni v Celju. Naše delo pa vsako leto pokažemo še na šolski ravni s prireditvijo ob koncu leta, kjer se predstavijo učenci s številnimi pevskimi, dramskimi, plesnimi in drugimi točkami.

 

Koordinatorica projekta: Silvija Kuzman

Dostopnost