Tajništvo: 03 / 757 - 36 - 31 _________________________________________________________________________________________________________________________________
 

NPZ

Z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ) vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo. Dosežek posameznega učenca pri NPZ-ju njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremljajo šolsko delo (npr. katere vsebine učnega načrta obvlada slabše, katera so njegova močna področja glede na vsebino vsakoletnega preizkusa in v primerjavi z vrstniki v državi).

NPZ opravljajo učenci 6. in 9. razreda. Učenci 6. razreda opravljajo preizkus iz slovenščine, matematike in angleščine, učenci 9. razreda pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako šolsko leto določi minister za izobraževanje, znanost in šport.

V šolskem letu 2022/2023 je tretji predmet na Osnovni šoli Loče DKE .

NPZ bo v šolskem letu 2022/2023 potekalo po razporedu:

DATUMPREDMETRAZRED
Četrtek, 4. 5. 2023Slovenščina6., 9.
Petek, 6. 5. 2023Matematika6., 9.
Torek, 8. 5. 2023Angleščina

Tretji predmet (DKE)
6.

9.

Vse informacije glede nacionalnega preverjanja znanja so objavljene na spletni strani Republiškega izpitnega centra (RIC):

 
 
 
Dostopnost