Shema šolskega sadja

Shema šolskega sadja, zelenjave in mleka

 

Tako kot v preteklih šolskih letih se je tudi letos naša šola prijavila k projektu Shema šolskega sadja. Le-ta se je razširil tudi na ponudbo mleka in mlečnih izdelkov brez dodatkov. Gre za ukrep skupne kmetijske politike EU.

Z njeno finančno podporo (6 evrov na učenca v šolskem letu) spodbujamo zdrav način prehrane otrok in porabo lokalno pridelanega sadja in zelenjave, pridelane na integriran in ekološki način. Podpora za šolsko mleko bo znašala 4 evre na učenca.

Namen in skupen cilj tega projekta je ustaviti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih ter povečati uživanje sadja in zelenjave ter mlečnih izdelkov in mleka.

Sadje (v našem primeru jabolka, hruške, marelice, jagode, češnje …) bo učencem na voljo skozi vso šolsko leto ob sredah, od 7. ure naprej v jedilnici šole pod nadzorom dežurnega učitelja. Mlečni izdelki ter mleko pa bodo vključeni v obroke in posebej označeni.

Cilji, ki jih želimo doseči tudi to šolsko leto, so:

– spodbujanje zdrave prehrane,

– ozaveščanje o hranilnih vrednostih sadja,

– pogostejše uživanje sezonskih, lokalno pridelanih vrst sadja in zelenjave,

– ozaveščanje učencev, učiteljev in staršev o pomenu uživanja sadja in zelenjave,

– prevzemanje odgovornosti za lastno zdravje,

– spoznavanje ekološke pridelave sadja in zelenjave,

– spoznavanje značilnosti integrirane pridelave sadja in zelenjave,

– spodbujanje k pozitivnemu odnosu do narave in okolja,

– vključevanje ekološko pridelanih vrst sadja in zelenjave v šolsko prehrano,

– spodbujanje porabe lokalno pridelanega sadja in zelenjave.

Priporočilo:

Pred uživanjem sadja poskrbite za čiste roke.

Želimo vam dober tek ob uživanju zdravega sadja.

Dostopnost