Tajništvo: 03 / 757 - 36 - 31 _________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Vpis v srednjo šolo

 Ni razloga, da ne bi sledili srcu.

Lastni interes je najpomembnejši dejavnik pravilne izbire,

saj ga navadno spremlja visoka motivacija in zavzetost

za učenje novih znanj in spretnosti.

(Steve Jobs)

1. KAJ ZNAŠ? KAJ ZMOREŠ?

Kakšne so tvoje telesne spretnosti, ročne spretnosti, spretnosti prstov? Kakšne so tvoje umske sposobnosti: besedni zaklad, prostorske prestave, ustvarjalnost, logično povezovanje …Ali si ustvarjalen? Imaš posluh? Ali imaš dobro razvite delovne navade? Se rad učiš?

2. KAKŠEN SI?

Si komunikativen ali imaš pri navezovanju socialnih stikov težave? Si natančen, vztrajen? Ali si dober organizator? Si potrpežljiv? Si raje sam in delaš z računalnikom ali kakšnimi stroji, napravami ali ti je ljubša družba otrok, odraslih, starostnikov …? Rad pomagaš? Ti je slabo ob pogledu na kri?

3. KAKŠNO JE MOJE ZDRAVSTVENO STANJE?

Imaš kakšne alergije? Imaš kakšne gibalne omejitve? Kako si spreten s prsti?

4. KAJ TE ZANIMA? KAKŠNI SO TVOJI INTERESI IN KAKŠNE ŽELJE IMAŠ?

S čim se najraje ukvarjaš, kaj najraje počneš, pri katerem delu lahko vztrajaš dalj časa – ker si uspešen, ker te veseli, sprosti … Pri katerih šolskih predmetih si uspešen? Katere krožke obiskuješ, kateri so tvoji izbirni predmeti, katere dejavnosti najpogosteje izpolnjujejo tvoj prosti čas?

5. KAM ŽELIŠ PRITI?

Glede na to, kakšen si, kje si uspešen, kaj te zanima in kaj ti leži, načrtuj izbiro srednje šole.

6. MED ČIM LAHKO IZBIRAŠ?

Preglej ocene, izračunaj si, koliko točk imaš. Preglej meje vpisov v srednje šole v minulih letih. Primerjaj med sabo srednje šole in njihove programe. Preglej predmetnike srednjih šol …

 Pomembno je, da imaš čim več pravih informacij. Tukaj je nekaj možnosti:

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13435

Na roditeljskem sestanku boste seznanjeni tudi z rokovnikom o vpisu v srednje šole, hkrati pa šolska svetovalna delavka skozi celo šolsko leto otroke obvešča o različnih dnevih odprtih vrat, delavnicah itd., ki jih pripravljajo srednje šole ali delodajalci.

ROKOVNIK IN AKTIVNOSTI ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2022-23

NOVEMBER, DECEMBER 2021Reševanje anketnega vprašalnika, seznanjanje s posameznimi srednješolskimi programi, roditeljski sestanek (osebno ali na daljavo)učenci
JANUAR 2022Individualni razgovori z učenci in njihovimi starši (osebno ali na daljavo)šolska svetovalna služba
FEBRUAR 2022Objava razpisa za vpis v SŠ in DDMinistrstvo
11. in 12.2.2022Informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovihUčenci in starši
do 2.3.2022Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe, za katere je to posebni vpisni pogoj, ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programe Gimnazija (Š) in Ekonomska gimnazija (Š)Učenci
med 11. in 21.3.2022Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti in ugotavljanje posebnih pogojev.Srednje šole
Do 4. 4. 2022Prijavljanje za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2022-23Učenci
Do 8. 4. 2022Stanje prijav za vpis v SŠSpletna stran MIZŠ
Do 25.4.2022Morebitni prenos prijav za vpis v SŠ za šol. leto 2022-23učenci
Do 27.5.2022Obveščanje SŠ o omejitvi vpisaSrednje šole
Med 16. in 21. 6. 2022Vpis oz. izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol)Učenci, srednje šole
Do 24.6.2022Prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopkaNa SŠ kamor so se vpisali
 
 
 
Dostopnost