ŠOLA SOBIVANJA V OPB1

Loče, 21. 2. 2024 – S prvošolci v tem šolskem letu sodelujemo  projektu Slovenija kot jo vidimo otroci z osredotočenostjo na naš domači kraj. Projekt zajema pet tematskih sklopov, ki se usmerjajo na spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti kraja. V prvem sklopu Vode smo si izbrali reko Dravinjo, ki teče skozi kraj Loče, ustvarila je podobo Dravinjske doline ter že tisočletja omogoča življenje in gospodarjenje ljudem ter nudi domovanje mnogim rastlinskim in živalskim vrstam. Reko Dravinjo  smo si z učenci v jesenskem času ogledali na treh različnih krajih (samodejni hidrološki postaji, smeri Lipoglav in naravni strugi območja Nature 2000). Učenci so risali reko Dravinjo,  prikazali njen tok z okoliškimi znamenitosti ter opisali svoja doživetja in vtise ob opazovanju reke. Iz lego kock smo izdelali maketo Loč z reko Dravinjo in pomembnimi stavbami v kraju. Dejavnosti so jih navdušile, bili so zelo domiselni in ustvarjalni.

V drugem sklopu projekta Rastline in živali smo se odločili, da predstavimo štorklje in čebele, saj jih ne najdemo povsod po Sloveniji in imajo velik pomen za okolje in človeka. Prav tako nas navdihujejo s svojimi dobrimi lastnostmi. Že naši predniki so verjeli, da so štorklje prinašalke sreče in blaginje, izjemne letalke, znane po svoji vztrajnosti, ustvarjalnosti, gradbeni natančnosti in skrbi za mladiče. Čebele so dober pokazatelj ohranjenosti in čistosti  okolja, zato smo veseli, da imajo svoje domovanje v bližini šole, kjer je Čebelarsko društvo Loče postavilo čebelnjak, člani čebelarskega krožka pa skrbijo za vzgojo medovitih rastlin v okolici šole. Zavedamo se, da so čebelarji in čebele za domač  kraj izredno pomembni, tako z vidika ohranjanja narave, biotske raznolikosti in obstoja človeštva.

Sadje je naš zdrav sopotnik v vsakdanjem življenju in ker nasadi domačih sort jablan vse bolj izginjajo, smo se odločili, da izberemo le-te in opomnimo, kako pomembna so za našo prehrano, zdravje in sam videz pokrajine.  Jablano smo izdelali iz  kartonskih tulcev in eko papirja, jabolka pa oblikovali iz slanega testa in jih posušili. Poimenovali  smo jo kar drevo zdravja, saj so jabolka simbol ljubezni, sonca, večne svežine – sadež, ki ohranja mladost.

Besedilo in fotografije: mag. Irena Skutnik

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost